O firmie

Potrafimy wiele


Firma "Komus" sp z o.o. powstała w roku 1988 w Gliwicach. Działalność firmy koncentruje się głównie na branży maszynowej oraz ochrony środowiska. Od 2004 roku, firma realizuje strategię dynamicznego rozwoju w zakresie działalności produkcyjnej. Obecnie "Komus" sp z o.o. działa na rynku polskim oraz za granicznym. Firma wykorzystując nowoczesny park maszynowy obrabiarek CNC, realizuje głównie produkcję elementów mało i średnio seryjnych. Ponadto prowadzimy działalność w zakresie projektowania, produkcji i wdrożenia elementów w zakresie hydrauliki sterowniczej i siłowej.

Obecnie wdrażamy system zarządzania jakością ISO 9001-2000, którego prace są w dużym stopniu zaawansowane. Dotychczas posiadany system kontroli produkcji oraz opracowane instrukcje procesowe, procedury systemowe, gwarantują uzyskanie wysokiej jakości usług.