Produkty

Oferujemy

  • Rurociągi szybkoskrętne
  • Rurociągi kołnierzowe
  • Nanoszenie powłok w technice metalizacji natryskowej
  • Zawory hydrauliczne
  • Zawory odcinające wysokociśnieniowe od DN10 do DN100 dla ciśnienia do 500 bar
  • Filtry wysokociśnieniowe
  • Złączki i przewody hydrauliczne

Rurociągi kołnierzowe

Dnom50 Pnom320bar, Dnom60 Pnom320bar,
Dnom80 Pnom50bar, Dnom 100 Pnom16bar,
Dnom150 Pnom25bar, Dnom200 Pnom25 bar,
Dnom150 Pnom16bar, Dnom200 Pnom16 bar,

Rurociągi szybkoskrętne

Dnom25 Pnom400, Dnom32 Pnom400, Dnom40 Pnom400,
Dnom50 Pnom400, Dnom50 Pnom320, Dnom60 Pnom400,
Dnom70 Pnom400, Dnom80 Pnom400, Dnom40 Pnom50,
Dnom50 Pnom50, Dnom70 Pnom50, Dnom80 Pnom50,
Dnom100 Pnom50